n1-040.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
76-77

[s] 76.

Coleoptera
Sahlberg 1866. Sydöstra Karelen

1073-1076 Juli 19. Kexholm. bland Thymus serpyllum
1077-1078 Juli 19. Kexholm vid Perno bro
1079-1083 Juli 19. Kexholm
1084-1085 Juli 19. Kexholm
1086-1113 Juli 10. Walamo
1114-1135 Juli 11. Walamo
1136-1142 Juli 11. Walamo med Formica rufa
1143-1157 Juli 12. Walamo
1158-1178 Juli 13. Walamo
1179-1191 Juli 14. Walamo
1192-1208 Juli 22. Pyhäjärvi (Sortanlaks)
1209-1212 Juli 22. Pyhäjärvi (Sortanlaks) vid Ladoga strand
1213-1216 Juli 22. Pyhäjärvi (Sortanlaks) med Form. rufa
1217-1228 Juli 23. Pyhäjärvi (Sortanlaks) under hästspillning i skog
1229-1234 Juli 23. Pyhäjärvi (Sortanlaks) med Form. rufa
1235-1286 Juli 23. Pyhäjärvi (Sortanlaks)
1287-1303 Juli 25. Pyhäjärvi (Toubila)
1304-1340 Juli 26. Pyhäjärvi (Toubila)
1341-1366 Juli 26. Pyhäjärvi (Toubila)
1367-1384 Juli 27. Pyhäjärvi (Mahois)
1385-1410 Juli 28. Pyhäjärvi (Kiihmajärvi)
1411-1423 Juli 29. Pyhäjärvi (Konnitsa)
1424-1427 Juli 29. Pyhäjärvi (Konnitsa) på Farsetia incana
1428 Juli 30. Pyhäjärvi (Konnitsa) på Flunisnia [?]
1429-1439 Juli 30. Pyhäjärvi (Konnitsa)
1440-1450 Juli 30. Räisälä vid en fors af Konnitsa å
1451-1453 Juli 30. Räisälä (Tiirenkoski qvarn)
1454-1462 Juli 30. Räisälä

[s] 77.

Coleoptera
Sydöstra Karelen 1866. Sahlberg

1463-1464 Juli 31. Pyhäjärvi (Konnitsa) på Verbasum nigr.
1465-1475 Juli 31. Pyhäjärvi (Konnitsa)
1476-1499 Augusti 2. Sakkola ( Kivinniemi)
1500-1526 Augusti 3.-4. Sakkola ( Kivinniemi)
1527-1546 Augusti 5. Walkjärvi (Pasuri)
1547-1567 Augusti 6. Walkjärvi (Pasuri)
1568-1571 Augusti 7. Walkjärvi (Walkiamatka)
1572-1587 Augusti 8. Walkjärvi (Walkiamatka)
1588-1611 Augusti 9. Walkjärvi (Walkiamatka)
1612 Augusti 10. Walkjärvi (Nurmjärvi)
1613-1621 Augusti 10. Rautus
1622-1669 Augusti 11. Rautus
1670-1710 Augusti 12. Rautus
1711-1721 Augusti 13. Rautus
1722-1732 Augusti 14. Rautus
1733-1750 Augusti 15. Rautus
1751-1767 Augusti 16. Rautus (Sirkiansaari)
1768 Augusti 17. Kivinebb.
1769-1782 Augusti 18. Rajajoki Kivinebb. [?] (Rajajoki)
1783-1802 Augusti 19. Kivinebb. [?] (Rajajoki)
1803-1826 Augusti 21. Nykyrka
1827-1833 Augusti 22. Nykyrka
1834-1847 Augusti 23. Kuolemajärvi
1848-1853 Augusti 23. Kuolemajärvi (Murila)
1854-1867 Augusti 24. Björkö
1868-1904 Augusti 25.-27. Kakkis (Kirjola)
1905 Augusti 23. Kuolemajärvi (Murila)
1906-1935 Augusti 28. Kakkis (Kirjola)
1936-1952 Augusti 29. Wiborg (största delen på stadens mark

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet