n7-055.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
107-108

[s] 107

Harry Krogerus, Canada, Newfounland 1949
[Pinkki esimerkkilappu numerolla 4002] (ljuslila numror)

1-15 Cornern Brook, vid Humber River, Steady Brook, rik lundvegetation, 10. 7.
16-163 Stephenville Crossing, mynningen av Harrys River. Kring avskurna flodlopp. Rik vegetation, Equisetum, Iris, Caltha, Thalictrum, m. m. 6. 7.
164-177 South Branch, vid Codrog [Codroy] River, 4. 7.
178-393 Ca 3 km NW om Port aux Basques, förrumpning mellan dynerna, Carex, Juncus-veget. kring små puttar, 30. 6.
394-514 Port aux Basques, Table Mountains, Poterium-ängar och små Empetrum-Kalmia mossar vid bäck, 29. 6.
515-763 S. Coast, Rose Blanche, sluttning av berg c:a 1.300 fot. utåt havet. Solnedgång, Cornus, Empetrum, Vaccinium, gräs-veget. 27. 6.
764-977 Ca. 3 km WO om Port aux Basques, [jatkuu]

[s] 108

Harry Krogerus, Canada, Newfounland, 1949.

lång grund havsstrand med sparsam veget. delvis bland slam invid dynerna, 30. 6.
978-1090 S-Coast, Burgeo, Grandy Brook, bankerna nära mynningen. Frodig veget. mest Thalictrum, Poterium. 23. 6.
1091-1304 S-Coast, öster om Grand Bruit, sandstrand, på algbanker vid ebb. 17. 6.
1305-1518 S-Coast, Cinq Cerf River, slaghåvning på lägerön i älven, huvuds. Poterium, Thalictrum, gräs. 16. 6.
1519-1570 S-Coast, Cinq Cerf River. Kärr kring Ponds på fjällsluttningarna vid älvens östra str., 16. 6.
1571-1639 Holyrood, mynningen av South Brook, 11. 6.
1640-1672 Holyrood, Hawke Hills, håvning i solsken på blommorna av Rhododendron och Amelankier, 10. 6.

XML file: 

User login

Languages