Naturhistoriska centralmuseets samling av insamlingsdagböcker

I Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum, finns ca. fyrahundra insamlingsdagböcker med information främst gällande gamla insektsamlingarna. Insamlingsdagböckerna (”kladdböcker”) är kataloger över de insamlade insekternas sampelnummer och tillhörande insamlingsdata.

I naturhistoriska centralmuseets digiteringsprojekt har böckernas information kopierats och sparats i digital form. Böckerna är tillgängliga här på Internet.

The collection of entomological notebooks of Finnish Museum of Natural History

Finnish museum of natural history keeps over four hundred collection notebooks that include data relating to the older parts of the insect collections of the museum. These entomological notebooks are basically catalogues containing sample numbers and collection data about insect specimens.

As part of the digitization project of the Finnish museum of natural history, contents of the notebooks have been digitized and can be accessed here.

Luonnontieteellisen keskusmuseon keruupäiväkirjojen kokoelma

Helsingin Yliopiston Luonnontieteellisen Keskusmuseon eläinmuseossa säilytetään yli neljääsataa pääasiassa hyönteiskokoelmien tietoja sisältävää keruupäiväkirjaa. Keruupäiväkirjat (”kladikirja”, ruots. ”kladdbok”) ovat pääasiassa ennen 1960-lukua kerättyjen hyönteisyksilöiden keruutiedot sisältäviä luetteloita, ja ne toimivat keskeisenä tulkinta-avaimena hyönteiskokoelmien vanhimpiin osiin. Luonnontieteellisen keskusmuseon digitointiprojektissa keruupäiväkirjoja on digitoitu ja digitoidut aineistot ovat nähtävissä tämän käyttöliittymän kautta.

Oulun yliopiston eläinmuseolta löytyy Uunio Saalaan sekä mm. Viljo Oksasen ja Juha Viramon kladikirjoja, jotka ovat myös digitoinnin jälkeen täällä selattavissa.

Syndicate content

User login

Languages