n7-057.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
111-112

[s] 111

Harry Krogerus, Canada, Newfoundland, 1949.

2808-2993 Glenburnie, Bonne buy, vikbottnen av South tres. Flack dylerstrand vid ebb. Juncus, Ran. reptans, 19. 7.
2994-2998 Lomond, äng med Achillea, Heracleum, Ranunculus, Chrysanthemum, 14. 7.
2999-3032 Lomond, fjällheden på Killed Devil, stärsta delen av tenthr. svärmade, drift i havet nedanför 13. 7.
3033-3045 Cow Head, invid dynerna vid bukten på Circium arvense, 7. 8.
3046-3206 Millertown Jct., kärr: Betula nana, Myrica, Camaedaphne, Carices, Laricania, Aster, Larex, Piceg, 21. 8.
3207-3705 Cow Head, sluttnande, blött kärr, öster om byn, Carex, Equisetum limosum, Scirpus, Juncus, Festuca, 7. 8.

[s] 112

Harry Krogerus, Canada, Newfoundland, 1949.

3706-3719 6 km Söder-om Corner Brook. Letto: Myrica, Camaedaphne, Potentilla fructicosa, Eriophorina, Carices, Sarracenia, Drosera m.m., 16. 8.
3720-3849 Lomond, stranden av Eastarm S-om Lomand, strandlaguner med Juncus, sand, 14. 7.
3850-4136 Cow Head, sluttande blött kärr, öster-om byn, Carex, Equisetum limosum, Scirpus, Juncus, Festuca, 7. 8.

XML file: 

User login

Languages