n7-060.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
117-118

[s] 117

W. Hellén, Kilpisjärvi, Nilsiä, Lojo, m.fl. 1950

Mallajoki, 19. 7.
2189-2238 Saana, reg. alp., W. Skiurasjokis källor, ängar, 20. 7.
2239-2282 Kilpisjärvi, reg. alp., Jehkatsch, björkskog & lundar, 20. 7.
2283-2300 P. Malla, reg. subalp., videbuskar, 21. 7.
2301-2325 Saana, reg. alp. fjällhed på högsta toppen, 22. 7.
2326-2391 Kilpisjärvi, Siilasjoki, lundar o videbuskar, 23. 7.
2392-2437 Kilpisjärvi, Tullstationen med omgivningar, videbuskar, 25. 7.
2438-2457 Lojo, Lylyinen, hassellundar och ängsbackar, 15. 8.
2458-2513 Lojo, Lylyinen, 16. 8.
2514-2547 Lojo, Lylyinen, hassellund, 17. 8.
2548-2578 Lojo, Lylyinen, på ek, 18. 8.
2579-2610 Lojo, Lylyinen, ängsbackar, 19. 8.
2611 Lojo, Kaikumaa, 20. 8.

[s] 118

W. Hellén, Kilpisjärvi, Nilsiä, Lojo, m.fl. 1950

2612-2620 Lojo, Lylyinen, 21. 8.
2621-2660 Lojo, Lylyinen, ängsbackar, 23. 8.
2661-2788 Lojo, Lylyinen, ekdungar, 24. 8.
2789-2835 Lojo, Lylyinen, skogsbackar, 25. 8.
2836-2850 Malla,
2851-2852 Saana, reg. alp. 18. 7.
2853-2857 Saana, reg. alp. 22. 7.
2858-3036 Danmark, Lolland, Sundby-storskaven 6. 8.
3037-3193 Danmark, Falster, Bötö, 6. 8.
2858-2909 Kilpisjärvi, Tullstationen med omgivning, 25. 7. 1950.
3194-3289 Kilpisjärvi, Siilasjoki, videbuskar, 23. 7.
3290-3370 Iso Malla, alp. 15. 7.
3371-3393 Saana, högsta fjällheden, 22. 7.
3394-3527 Malla, subalp. 14. 7.
3528-3595 Saana, W-sluttningen, alp. ängar, 20. 7.
3596-3802 Kilpisjärvi, Siilastupa, 10-19. 7.
3803-3820 Kilpisjärvi, Jehkatsch, reg. alp., 3. 7.
3821-3872 Malla, alp. 11. 7.

XML file: 

User login

Languages