n7-082.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
161-162

[s] 161

W. Hellén, Karkku, Dragsfjärd 1952.

2243-2334 Karkku, Pappilansaari, vegetationsrik sjöstrand, 5. 7. 1952.
2335-2521 Karkku, Krouvi, små vattensaml. med Calla och näckrosor, 6. 7. 1952.
2522-2660 Karkku, Pappilansaari, al- och aspbuskage vid sjöstrand, 7. 7. 1952.
2661-2781 Karkku, Mainiemi, skogsbackar, etc. 8. 7. 1952.
2782-2841 Karkku, Koski, vid bäcken, Lonicera, Solanum, 10. 7. 1952.
2842-2896 Karkku, Pappilansaari, albuskar etc. 11. 7. 1952.
2897-2951 Karkku, Krouvi, vattensaml. på äng 12. 7. 1952.
2952-3037 Karkku, Mainiemi, al- och aspbuskar, 13. 7. 1952.
3038-3100 Karkku, Mainiemi, banvallen, 14. 7. 1952.
3101-3274 Karkku, Mainiemi, skog, 15. 7. 1952.
3275-3314 Munksnäs, havsstrand, 28. 7. 1952.
3315-3353 Sibbo, Tullholmen, 2. 8. 1952.
3354-3416 Borgå, Onasholmarna, skog, 3. 8. 1952.
3417-3421 Hfors 4. 8. 1952.
3422-3489 Dragsfjärd, Kyrkplan, torr backe, 9. 8. 1952.

[s] 162

W. Hellén, Karkku, Dragsfjärd, 1952.

3490-3602 Dragsfjärd, träsket, Hypericum, Angelica 10. 8. 1952.
3603-3654 Dragsfjärd, Hammarboda, träskstrand, 11. 8. 1952.
3655-3734 Dragsfjärd, Söglö, ek- och lindskog, 12. 8. 1952.
3735-3817 Dragsfjärd, Dalsträsk, albuskage, 13. 8. 1952.
3818-3924 Dragsfjärd, kyrkbyn, träskstrand etc. 14. 8. 1952.
3925-3956 Dragsfjärd, Söglö, ekskog, 14. 8. 1952.
3957-4053 Dragsfjärd, kyrkbyn, träskstrand etc. 15. 8.
4054-4127 Dragsfjärd, Kulla, havstrand, säv etc. 16. 8. 1952.
4128-4378 Dragsfjärd, Kulla, träskstrand, sälgbuskar 16. 8. 1952.
4379-4453 Dragsfjärd, Kulla, ljung, Thymus, 17. 8. 1952.
4454-4552 Dragsfjärd, Kärra, bäckstrand vid havsstrand, 19. 8. 1952.
4553-4670 Dragsfjärd, Söglö, al-, asp- och lindodlingar, 20. 8. 1952.
4671-4734 Dragsfjärd, Björkboda, eklundar och bäckstränder, 21. 8. 1952.
4735-4781 Dragsfjärd, Kråkvik, träsket, 22. 8. 1952.
4782-4880 Dragsfjärd, Kulla, diverse ställen, 22. 8. 1952.
4881-4960 Dragsfjärd, Kulla, skog och äng 23. 8. 1952.
4961-5059 Dragsfjärd, Kulla, träsket, 24. 8. 1952.
5060-5087 Lojo, Kaikuma, 28. 9. 1952
5088-5089 H:fors, 1952
5090-5232 Karkku, 15.6.-18.7. 1952
5233-5329 Karkku, 15.6.-15.7. 1952

XML file: 

User login

Languages