n7-084.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
165-166

[s] 165

R. Forsius, 1903.

544-553 Helsinge, Hoplax & Fredriksberg, 20. 5.
554-590 Lojo, Wirkby, under sågavfall, 21. 5.
591-651 Karislojo, Suurniemi, nr. 606, 591-598, 609 22. 5. Coccin. tigrina på Kaikuma, Lojo 23.5.
652-666 Karislojo, Suurniemi, 24. 5.
667-716 Karislojo, Suurniemi, nr 714 Lojo, Kaikuma, 25. 5.
717-748 Karislojo, Suurniemi, Mataristo, Kuulanniitty, 26. 5.
749 Karislojo, Suurniemi, på fönster 26. 5.
750 Helsinge, Hoplax träsk, kl. ur puppa 26. 5.
751-771 Karislojo, S:niemi, Kuulanniitty, 26. 5.
772-785 Karislojo, S:niemi, Mataristo 27. 6.
786-787 Lojo, Kaikuma, 27. 6.
788-791 Karislojo, se nr. 772.
792-828 Karislojo, S:niemi nr 820-822 Härjänvatsa, 30. 5.
829-832 Karislojo, S:niemi, 31. 5., på hundfloka.
833-836 Lojo, Kaikuma, nr 833 Torhola, 31. 5.
837-843 Karislojo, S:niemi, de flesta Mataristo 1. 6.
844-861 Karislojo, S:niemi 2. 6.
862-865 Karislojo, S:niemi 3. 6.
866-898 Karislojo, S:niemi, Kuulanniitty-Agliadalen-Jämmerdalen-träsket, 4. 6.
899-925 Karislojo, S:niemi, hästhagen ò K:niitty, 5. 6.

[s] 166

R. Forsius, 1903.

926-948 Karislojo, S:niemi, nr. 930, 935, 936, 938 från Kaikuma, 6-7. 6.
949-970 Karislojo, S:niemi, K:niitty, Mataristo, 7. 6.
971-976 Karislojo, Lohjantaipale, strandäng, 8. 6.
977-1002 Karislojo, S:niemi 8-9. 6.
1001-1045 Karislojo, S:niemi 12-14. 6.
1046 Lojo, Kaikuma 15. 6.
1047-1053 Karislojo, S:niemi, nr. 1052 tagen 16. 6. de övriga, 15.6.
1054-1064 Karislojo, S:niemi 17-18. 6.
1065-1083 Lojo, Torhola, gränsen mot S:niemi 19. 6.
1084-1110 Karislojo S:niemi 20. 6.
1111-1193 Karislojo, Pellonkylä, Härjänvatsa, Makkarjoki, 21. 6.
1194-1240 Karislojo och Sammatti, nr. 1234, 1235, 1207, 1227, 1240 i K:lojo nr. 1194 ò 1203 i myrstack, 23. 6.
1241-1299 Borgå, Åby, 27. 6.
1300-1376 Borgå, Åby, 29.6.-2.7. nr. 1373, 1353, 1357, 1370, 1347, 1363, på Gåsörarna, 2.7.
1377-1428 Pernå, Husvilla 3-10. 7., nr. 1394, 1377 från Lappträsk, 5.7., 1393 Liljendal 7.7., nr 1379, 1382, 1373, 1303, 1384, 1388, 1398, 1395, 1404, 1411, 1412,1415, 1416, 1417, 1425, Strömfors, 5.7.

XML file: 

User login

Languages