n7-102.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
201-202

[s] 201

R. Forsius, 1921.

14245-14432 Lojo, Kriislä, 14245-14258 ur lepidop. larv 7. 7.
14433-14478 Lojo, Linnaniemi, villans omgivn. 8. 7.
14479-14550 Lojo, Linnaniemi, Kriislä åt Porraslampi 10. 7.
14551-14604 Lojo, Kriislä 10. 7.
14605-14698 Lojo, Kriislä med omgivn. 11. 7.
14699-14756 Lojo, Linnaniemi i villans närhet 11. 7.
14757-14770 Lojo, Kriislä, ur ägg av Ly. stellata, 10-11. 7.
14771-14783 Lojo, Linnaniemi, vid villan, 14783 ur en kokong av Diprion sertifer. 12. 7.
14784-14833 Lojo, Kriislä, 13. 7.
14834-14840 Hiitola, stationen med omgivn., 15. 7.
14841 Kexholm, stationen med omgivn., 15. 7.
14842-14867 Sakkola, Kiviniemi 15. 7.
14868-14926 Sakkola, gästgiveried och omgivn. av sågen, 15. 7.
14927-15108 Sakkola, gästgiveried och omgivn. av sågen, åt V. längs Suvantokusten. [?: toisto edel. riviltä] 16. 7.

Härifrån fortsättning med vita [vita alleviivattu kahdesti punaisella] nummerlappar sneda siffror

[valkoinen mallilappu, jossa näkyy numero 1 708]

15109-15132 Metsäpirtti, vägen mellan Kirvesmäki och Taipale, torr backe vid Suvantos utlopp 16. 7.
15133-15335 Metsäpirtti, vägen mellan Kirvesmäki och Taipale, by å vardera stranden av Suvantos utlopp, under stenar, 17. 7.
15336-15624 Metsäpirtti, Kirvesniemi, mager äng ovanför dyn elller intill byn, 18. 7.

[s] 202

R. Forsius, 1921.

15625-15810 Rautu, omgivn. av Relanders gård 19. 7.
15811-16016 Rautu, längs järnvägslinjen till Raasuli by och kullarna där, 20. 7.
16017-16190 Rautu, längs landsvägen till Walkjrävi och i omgivn. av Relanders gård, 21. 7.
16191-16249 Rautu, en sandig backe vid sjöstrand, 22. 7.
16250-16251 Valkjärvi (Wegelius leg.) 21. 7.
16252-16284 Pyhäjärvi, Taubila i parken och åt forstmästarbostället till, 22. 7.
16285-16291 Pyhäjärvi, Taubila i parken och åt forstmästarbostället till, 23. 7.
16292-16360 Pyhäjärvi, Taubila storskogen och vägen dit, 23. 7.
16361-16371 Pyhäjärvi, Taubila omgivn. av gården, 24. 7.
16372-16397 Kexholm, åt Ladoga till, 25. 7.
16398-16571 Kexholm, till stranden av Ladoga längs S. Vuoksenstranden och i stadsparken 26. 7.
16572-16622 Rautu, 21. 7.
16623-16664 Lojo, Suurniemi 27. 7.
16665-16672 Lojo, Suurniemi ur Microgaster sp. 28. 7.
16673-16762 Lojo, Suurniemi & Kriislä, 28. 7.
16763-17005 Lojo, Suurniemi & Kriislä, Torhola 30. 7. - 1. 8.
17006-17047 Lojo, Torhola, 2. 8.

User login

Languages