n7-104.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
205-206

[s] 205

R. Forsius. 1921.

18342-18343 Lappvik, Hästö (Helmi Bastman leg.) ex gallis, Aug. 1912.
18344-18355 Hoplax, vägen åt Kottby till, imaginer dött. Togos delvis ur pupphyslorna i nov. 1921.
18356-18395 Hfors, Wichtis & Pernå ex larva, nov.-dec. 1921.

R. Forsius 1922.
lapparna forts. från föreg. år. (vita lappar sneda siffr.)

18396-18429 Hfors, Wichtis & Pernå, ex larva, 1-31. 1.
18430-18435 ex larva Hoplocamp. xylostei-galler, 1920.
18436 ex larva, jf. 18356, febr.
18444-18446 Hfors, Bot. trädg., orkidéhuset, 27. 3.
18447-18489 Helsinge, Hoplax träsk, ur galler, 1-18. 4.
18490-18504 Helsinge, Hoplax ur Enura madullaria, 1-18. 4.
18505-18507 Helsinge, Hoplax ur Cecidomyia rosalia, 1-18. 4.
18508-18525 Helsinge, Malm, 23. 4.
18526-18529 Lojo, Myachile lagopoda, IV.
18530 Hfors, i rum 19. 4.
18531-18539 Helsinge, i rum 20-25. 4.
18540-18554 Hoplax 30. 4.

[s] 206

R. Forsius 1922.

18555-18576 Hoplax träsk 12. 5.
18577-18580 Hfors, ex larva 13-18. 5.
18581-18588 Helsinge, Haga sept. 1920.
18589-18649 Wichtis, Weikkola, 19-20. 5.
18650-18655 Helsinge, Lasioptera rubi & dess parasiter 15-20. 5.
18656-18665 Hoplax, ur Anthidium strigatum 15-20. 5.
18666-18668 Hfors
18669-18673 Helsinge, ur Lasioptera rubi -galler 24. 5.
18674-18693 Hfors 24. 5.
18694-18714 Helsinge ur Lasiop. rubi & Ever. resiniella. 25. 5.
18715-18733 Hfors, Fredriksberg ur Phragmatobia v. borealis, 26-27. 5.
18734-18773 Hfors, åt Kottby till, 27. 5.
18774-18808 Wichtis, Weikkola, Microgaster en 50 st. 28-29. 5.
18809-18817 Hfors, jf. 18715, 28. 5.
18818-18827 Helsinge, ur Lasiop. rubi 29. 5.
18828-18859 Hfors, Djurgården 30. 5.
18860-18861 Hfors, H. E. S. 31. 5.
18862 Hfors, ur Everetria-galler, 30. 5.
18863-18880 Wichtis, Weikkola, ur kokong (18863) 30. 5.
18881 Hfors, Bot. trädg. 30. 5.

XML file: 

User login

Languages