n7-111.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
219-220

[s] 219

W. Hellén, Åland, H:fors 1953, 1954.

[valkoinen suorakaide mallilappu, jossa painettu numero 3943, 1. numero käsinkirj.] (vita raka numror)

1-19 Hfors, Tali, videsnår, 3. 5.
20-115 Hfors, Fredriksbergs kärret, 24. 5.
116-117 Hfors, 28. 4.
118-123 Hfors, Ungsholmen, 20. 6.
124-136 Jomala, Espholm, strandängar, 23. 6.
137-188 Jomala, Ramsholm, hassellund, 24. 6.
189-235 Mariehamn, Tullarns äng, 25. 6.
236-260 Mariehamn, Tullarns äng, 26. 6.
261-306 Eckerö, skog, 28. 6. (etikett. är 29.6.)
307-342 Eckerö, Överby öjen, 29. 6.
343-388 Eckerö, skog, 30. 6. (etikett. är 29.6.)
389 Sund Kastelholm, 18. 7.
390-472 Jomala, Möckelö på Angelica och i hassellund 20. 7. (etikett. är 22.7.)
473-553 Mariehamn, kyrkogårdsparken 21. 7. (etikett. är 31.7.)
554-572 Mariehamn, på ljus 21. 7. (etikett. är 31.7.)
573-615 Jomala, Ytternäs, Angelica, 22. 7.
616-703 Hammarland, Äppelö, stränder och lundar 23. 7. (etikett. är 25.7.)
704-799 Hammarland, Äppelö, lövängar 25. 7.

[s] 220

W. Hellén, Åland, H:fors 1953, 1954.

800-840 Hammarland, Lökö, stränder, 26. 7. (etikett. är 25.7.)
841-915 Hammarland, Äppelö, torra ängsbackar 27. 7. (etikett. är 29.7.)
916-919 Geta, 28. 7.
920-997 Jomala, blandskog 29. 7. (etikett 22.7.)
998 Mariehamn, på ljus.
999-1050 Mariehamn, Klinten skog 30. 7. (etikett är 31.7.)
1051-1075 Mariehamn, Tullarns äng, 31. 7.
1076-1108 Mariehamn, på ljus, 31. 7.
1109-1134 Mariehamn, Klinten, skog, 2. 8. (etikett är 31.7.)
1135-1137 Mariehamn, på ljus 3. 8. (etikett är 31.7.)
1138-1201 Mariehamn, Klinten, kyrkogården 3. 8. (etikett är 31.7.)
1202-1232 Lemland, Apelholm 4. 8. (etikett. är 5.8.)
1233 Mariehamn,
1234-1259 Lemland, Apelholm på ljus, 4. 8. (etikett. är 5.8.)
1260-1325 Lemland, Apelholm hassellund, 5. 8.
1326-1402 Lemland, Apelholm på ljus 6. 8. (etik. är 5.8.)
1403-1486 Lemland, Marsö, hassellund, 7. 8.
1487-1532 Lemland, Apelholm på ljus, 8. 8. (etikett. är 7.8.)

XML file: 

User login

Languages