n7-120.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
237-238

[s] 237

W. Hellén, Åland, Danmark, 1955.

1374-1399 Eckerö, Storby, 4. 8.
1400-1474 Eckerö, Storby, fuktig starräng, 5. 8.
1475-1526 Eckerö, Skag, löväng, 6. 8.
1527-1558 Eckerö, Storby, starräng, 7. 8.
1559-1772 Jomala, Ytternäs, löväng, havsstrand, 8. 8.
1773-1829 Mariehamn, kyrkogården, 9. 8.
1830-1869 Jomala, Möckelö, barrskog, 10. 8.
1870-1931 Jomala, Ramsholmen, lövängar o. stränder 11. 8.
1932-1993 Jomala, Espholmen, 12. 8.
1994-2049 Mariehamn, kyrkogården etc. 13. 8.
2050-2064 Mariehamn, på ljus, 12. 8.
2065-2137 Jomala, Espholmen, strand och lundar, 14. 8.
2138-2167 Jomala, Kalmarnäs, hassel- och barrskog, 15. 8.
2168-2220 Jomala, Sviby, lövängar, 16. 8.
2221-2334 Jomala, Espholmen, lövängar, stränder, 17. 8.

[s] 238

W. Hellén, Åland, Danmark, 1955.

2335-2450 Mariehamn, kyrkogårdsstranden, 18. 8.
2451-2543 Jomala, Ramsholmen, lund o. strand, 19. 8.
2544-2605 Mariehamn, strandäng, barrskog, 20. 8.
2606-2619 Kymi, älvstrand, 19. 5.
2620-2641 H:fors, Munksnäs, 30. 5.
2642-2731 H:fors, Fredriksberg, kärr, 4. 6.
2732-2803 H:fors, Tammelund, videbuskar vid träskstrand, 10. 6.
2804-2851 Dania: Møn, St. Klint, Liselund, 24. 6.
2852-2955 Dania: Møn, St. Klint, Liselund, 25. 6.
2956-2997 Dania: Møn, St. Klint, Liselund, 26. 6.
2998-3111 Dania: Møn, St. Klint, Liselund, 27. 6.
3112-3188 Dania: Møn, St. Klint, Liselund, 28. 6.
3189-3256 Dania: Møn, St. Klint, Landbjergsgård, Mavenrosen[?], 29. 6.
3257-3351 Dania: Møn, St. Klint, Liselund, bokskog, 30. 6.
3352-3400 Dania: Møn, St. Klint, Liselund, 1. 7.
3401-3496 Dania: Møn, St. Klint, Liselund, 2. 7.

XML file: 

User login

Languages