n7-126.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
249-250

[s] 249

W. Hackman, 1956 Tvärminne etc.

337 Tvärminne, Krogen, 12. 6.
338-343 Hangö, Henriksberg, 12. 6.
344 Tvärminne, Stenroth, 12. 7.
345-349 Tvärminne, älgskit, 15. 6.
350 Tvärminne, 15. 6.
351 Tvärminne, Björkskär, 11. 6.
352-373 Tvärminne, VI. 1956
374-721 Masaby, Sundsberg, 21. 7. 1956
722-789 Nyland, Obnäs, gård, 30. 5. 1956
790-817 Nyland, Säfvalls, 30. 5. 1956
818-1139 Kyrkslätt, omkr. samhället, 30. 5. 1956
1140-1262 Nyland, Obnäs, förorenad kärrpöl invid barack, 30. 5. 1956
1263-1443 Nyland, Säfvalls, 30. 5. 1956
1444-1525 Tvärminne, kospillning, 29. 7. 1956
1526 Tvärminne, 29. 7. 1956
1527-1538 Tvärminne, kospillning, 29. 7. 1956
1539 Tvärminne, 29. 7. 1956
1540-1541 Tvärminne, kospillning, 29. 7. 1956

[s] 250

W. Hackman, 1956 Tvärminne etc.

1542 Tvärminne, 29. 7. 1956
1543-2540 Tvärminne, Långskär, VI. 1956

XML file: 

User login

Languages