n8-013.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
9

[s] 9

Nållendal [Nådendal], juli-aug. 1917.
Th. H. Clayhills [leimasin]

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
472 H. lateritia 27/7 Ab. Backsluttning. Annoterad 1943
473 E. Ligea 28/7 Ab. Tammisto. Annoterad 1943
474 P. napi 28/7 Ab. Tammisto.
475 P. napi 28/7 Ab. Tammisto. En fullvuxen L. galii-larv från Tammisto. - Nådendals landsförsamling.
476 E. Jurtina 28/7 Ab. Tammisto.
477 28/7 Ab. Tammisto.
478 E. Ligea 28/7 Ab. Tammisto.
479 A. pronuba var inuba 7/8 Ab. Rum. Såg A. caja ♀ samt 1 ex P. festucae å ovannämnda ställe. Annoterad 1943
480 H. micacea 7/8 Ab. Rum. Annoterad 1943
481 P. canitata 7/8 Ab. Rum. Annoterad 1943
482 C. alsiner 7/8 Ab. Rum. Den 10 aug fullvuxen S. tilioe-larv. Den 13 3 st. S. ligustri larver. Syringa. Annoterad 1943
483 P. Apollo 14/8 Ab. Strand. 14 aug 4 fullvuxna och en liten S. ligustri-larv. Annoterad 1943
484 C. tsapezina 15/8 Ab. Lind. 15 aug 2 S. ligustri-larver å Fraxinus., 1 på marken. Annoterad 1943
485 P. polymita. 23/8 Ab. Lotila. Annoterad 1943

XML file: 

User login

Languages