n8-117.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
116

[s] 116

April Juni-Juli 1923.
Runsala, Ekbacka.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
1 A. menyanthidis 10/6 Ab. Ekbacka. Köder. 8/6 Första ex. V [punainen V] P. napi.
2 L. corylata [alleviivaus punaisella] 17/6 Ab. Ekbacka. 10/6 Första ex. V [punainen V] L. sinapis jämte några ex P. napi.
3 C. punctaria ♀ [alleviivaus punaisella] 20/6 Ab. Ekbacka.
4 A. canditata ♂ [alleviivaus punaisella] 20/6 Ab. Ekbacka. Första ex. H. tersata ♀
5 A. marginata [alleviivaus punaisella] 20/6 Ab. Ekbacka. 19/6 Första ex C. selinii, Th. lactaearia, O. luteolata. Såg ett ex S. tiliae. förut ej i akttagen på Runsala. [alleviivaus punaisella]
6-7 M. nebulosa 4/7 Ab. Ekbacka.
8-10 A. rumicis 4/7 Ab. Ekbacka.
11-13 C. punctaria 4/7 Ab. Ekbacka. L. montanata 4/7 första ex.
14-19 L. corylata 4/7 Ab. Ekbacka. H. palustris 4/7 första ex.
20-21 C. punctaria 5/7 Ab. Ekbacka. C. duplaris 4/7 första ex.
22-23 L. luteata 5/7 Ab. Ekbacka. L. viridaria 5/7 första ex.
24-25 L. hydrata 5/7 Ab. Ekbacka. [nuoli anmärkning-sarakkeeseen] B. fontis 5/7 första ex.
26 M. notata 5/7 Ab. [nuoli anmärkning-sarakkeeseen] L. luteata 5/7 första ex.
27-28 M. nebulosa 6/7 Ab. L. immorata 5/7 första ex.
29 E. lucipara 6/7 Ab. A. prunianii [pruniana] 6/7 första ex.
30 S. emortualis 6/7 Ab. L. sinapis 6/7 första ex.
31 C. punctaria 6/7 Ab.

XML file: 

User login

Languages