n1-099.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
192-193

[s] 192

Coleoptera
J. Sahlberg Tavastlandet 1872

röda lappar med tryckta numror.

1-80 Lahtis i Hollola d. 7 Juni (16-17 i slammet vid en lerig bäck; 20-48 m. fl. vid Vesijärvi stränder; 49-54 i träd svampar, 59 i Rönnblommor, 71 i kadaver)
81-127 Lahtis d. 8. Juni (84-96 i vatten med lerbotten)
131-154 Lahtis d. 9 Juni (142 vid en lerig bäckstrand, 147 under barken af björk.)
155-157 Sysmä d. 10 Juni
158- Jämsä d. 10 Juni
159 Jyväskylä d. 11 Juni under tall bark
160-162 Jyväskylä d. 11 Juni
163-190 Jyväskylä d. 12 Juni
191-213 Jyväskylä d. 13 Juni (200, 207-209 invid Lohikoski)
214-217 Jyväskylä d. 14 Juni
218 Keuru d. 16 Juni
219-231 Keuru d. 17 Juni
232-233 Keuru d. 18 Juni
234-239 Etseri d. 18 Juni

[s] 193

Coleoptera
Österbotten 1872 J. Shlbg

240-241 Lappajärvi d. 19 Juni
242 Keuru d. 18 Juni
243 Jakobstad d. 20 Juni
244-253 Jakobstad d. 21 Juni
254-290 Jakobstad d. 22 Juni (269-276, 278-280 vid hafstranden under Phragmites, löf etc)
291 Keuru d. 18 Juni
292-306 Jakobstad d. 23 Juni (306 under tallbark)
307-317 Jakobstad d. 24 Juni (313 i gransvampar på Lysarholmen)
318-357 Jakobstad d. 25 Juni (328-346 i ett sumpigt, sankt gungflykärr)
358-392 Jakobstad d. 27 Juni
393-407 Jakobstad d. 28 Juni
408 Lahtis från puppor.
409-416 Jakobstad d. 1-2 Juli
417 Kyrö elf d. 3 Juli
418-441 Yläne d. 5-18 Juli

XML file: 

User login

Languages