n8-181.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
181

[s] 181

Augusti 1930.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort. Anmärkningar
933-934 V. atalanta 21/8 N. Åggelby. kö Annoterad 1943 [leimasin]
935 Eup. sobrinata 27/8 N. Åggelby. kö
936-937 V. atalanta 27/8 N. Åggelby. kö Annoterad 1943 [leimasin]
938-939 T. fulva 27/8 N. Åggelby. kö
940-941 C. citrata 27/8 N. Åggelby. kö
942 C. fluctuata 27/8 N. Åggelby. kö
943 A. polygona 22/8 N. Åggelby. kö
944 H. micacea 22/8 N. Åggelby. kö
945 H nictitans 22/8 N. Åggelby. kö
946 H. gemmea 22/8 N. Åggelby. kö
947 P. festucae 22/8 N. Åggelby. kö
948 G. ochracea 22/8 N. Åggelby. kö
949 T. fulva 22/8 N. Åggelby. kö
950 C. miata 22/8 N. Åggelby. kö
951 C. firmata 22/8 N. Åggelby.
952 P. chi 23/8 N. Åggelby. vägg.
953 X. lutea 23/8 N. Åggelby. lj

XML file: 

User login

Languages