n1-106.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
206-207

[s] 206

Coleoptera
J. Sahlberg. Ruovesi Skn. 1874

i granboletus, 415, 416, 421 i små jordsvampar 416 i håf på aftonen.)
422-427 Ruovesi d. 27. Juni (426 i kallt vatten vid kanten af Sikaneva kärr, 427 på samma trädstam som förut 387 middag tiden)
428-469 Ruovesi d. 29. Juni (430 på dunstigt ställe vid en bäck i djup dal i mörk granskog, 432 på en björkstam, 438, 440, 444 vid Iso Kuosuma [?] strand, 452 i grävet i en björklund invid Ruovesi strand.)
470-480 Ruovesi d. 30. Juni (471 i samma vatten som 426 vid Sikaneva 473 på en björkbolet i djup fuktig skog.)
481-499 do [Ruovesi] d. [?] Juli (484-494 i björklund om aftonen med håf).
500-539 Ruovesi d. 2. Juli (500-506 i kallt vatten vid en sten i

[s] 207

Coleoptera
Ruovesi Skn. 1874 J. Sahlberg.

djup granskog, 507 under bark af rönn, 512-518 under löf på fuktigt ställe, 520-524 i harkadaver i djup granskog, 526-528 under tallbark, 529 i alsvamp, 530-531 under björkbark, 534 i björkbolet, 535 i alsvamp, 537 på granboletus.)
540-557 Ruovesi d. 4. Juli (540 på bort gyttjigt ställe af Sikanevakärr, 534 543 i liten vattensamling vid sten på det samma, 549-550 på kärret, 546-548 på mossäng vid bäckens källor i skog, 556 under tall bark, 557 på björkbark.)
558-562 do [Ruovesi] d. 6. Juli
563-571 do [Ruovesi] d. 7. Juli
572-601 do [Ruovesi] d. 8. Juli (583-586, 601 under löf, 577-579 under kadaver.)
602-603 Ruovesi d. 9. Juli (603 på tall)
604-635 do [Ruovesi] d. 10. Juli (612-616 under löf vid myrstack, 676 626 på granboletus, 635 i döda skuggans dal med håf.)

XML file: 

User login

Languages