n8-219.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
241

[s] 241

April 1933.
Vita No lappar med lödräta [lodrätta] siffror, två dels röda strek.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
1700-1701 B. parthenias 15/4 N. Åggelby G. rhamni, V. urticae, V. antiopa a. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1702 M. regelaria 28/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1703 D. templi 28/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1704-1709 T. gothica 28/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1710 T. incerta 28/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1711-1713 S. rubricosa 28/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1714 T. opima 28/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1715 T. gracilis 29/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1716 X. lamda 29/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1717-1722 T. gothica 29/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1723-1725 D. templi 29/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1726-1727 T. gothica 29/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1728-1729 S. rubricosa 29/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1730 P. sinerea [cinerea?] 30/4 N. Åggelby på ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroita ja sininen V- lajinimen jälkeen]
1731-1734 T. gothica 30/4 N. Åggelby på ljus. [sininen V-merkki lajinimen jälkeen]
1735 30/4 N. Åggelby på ljus. micros.
1736 30/4 N. Åggelby på ljus. micros.

XML file: 

User login

Languages