n8-233.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
255

[s] 255

Augusti 1933.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
2146 P. fuliginaria 7/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa]
2147 Eup. 7/8 N. Åggelby. Ljus.
2148 A. de biselata 7/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa]
2149-2152 Micros 7/8 N. Åggelby. Ljus.
2153 H. nictitans 7/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa]
2306-2307 L. testata 17/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa, sininen V-merkki lajinimen jälkeen]
2308 C. firmata 17/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa, sininen V-merkki lajinimen jälkeen]
2309-2310 M. alternaria 17/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa, sininen V-merkki lajinimen jälkeen]
2311 Z. tarsipennalis 17/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa, sininen V-merkki lajinimen jälkeen]
2312 H. pabulatricula 17/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa, sininen V-merkki lajinimen jälkeen]
2313 A. sobrina 17/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa, sininen V-merkki lajinimen jälkeen]
2314 O. circellaris 17/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa, sininen V-merkki lajinimen jälkeen]
2315 H. gemmea 17/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa, sininen V-merkki lajinimen jälkeen]
2316 H. paludis 17/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa, sininen V-merkki lajinimen jälkeen]
2317 Phae. dictaeoides [dictaoides] 17/8 N. Åggelby. Ljus. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa, sininen V-merkki lajinimen jälkeen]
2318 N. ziczac. 17/8 N. Åggelby. [punainen V-merkki ennen näytenumeroa, sininen V-merkki lajinimen jälkeen]

XML file: 

User login

Languages