n9-021.JPG

Page image: 
Notebook number: 
9
Notebook pages: 
18

[s] 18

Juli 1921.
N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
610 7/7 Ab. Runsala
611 7/7 Ab. Runsala
612 7/7 Ab. Runsala
613 7/7 Ab. Runsala
614 A. schulziana 8/7 Ab. Runsala Hos Oker-Blom.
615 R. sericealis [punainen alleviivaus] 8/7 Ab. Runsala Hos Oker-Blom. Obs. Macro.
616-621 P. aurata 9/7 Ab. Runsala
622 9/7 Ab. Runsala
623 9/7 Ab. Runsala
624 9/7 Ab. Runsala
625 9/7 Ab. Runsala
626 9/7 Ab. Runsala
627 10/7 Ab. Runsala
628 10/7 Ab. Runsala
629 10/7 Ab. Runsala
630 10/7 Ab. Runsala Regnigt och kallt ända till den 18.
631-632 18/7 Ab. Runsala

XML file: 

User login

Languages