n9-042.JPG

Page image: 
Notebook number: 
9
Notebook pages: 
39

[s] 39

Nyförvärv 1932.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
530 D. abietis N. Sibbo Borgby. Byskeppars. C.lls [sininen V-merkki Prov lyhenteen jälkeen]
531 S. emortualis N. Sibbo Borgnäs, Metsä-Knuuttila C.lls [sininen V-merkki Prov lyhenteen jälkeen]
532 A. immorata N. Sibbo Borgby. Dansbacka. C.lls [sininen V-merkki Prov lyhenteen jälkeen]
533 E. pusillata N. Sibbo Borgby C.lls [sininen V-merkki Prov lyhenteen jälkeen]
534 E. togata N. Sibbo Borgby C.lls [sininen V-merkki Prov lyhenteen jälkeen]
535 E. lariciata N. Sibbo Domarby, Helsinge. C.lls [alleviivaus sinisellä] [sininen V-merkki Prov lyhenteen jälkeen]
536 Ch. debiliata N. Sibbo Domarby, Helsinge. C.lls [sininen V-merkki Prov lyhenteen jälkeen]
537 C. sparsata N. Sibbo Domarby, Helsinge. C.lls [sininen V-merkki Prov lyhenteen jälkeen]
538 C. capitata N. Åggelby Nyström [sininen V-merkki Prov lyhenteen jälkeen]
539 P. achine Av Grönblom 1/9 1932
540 L. dangeli [?] Av Grönblom 1/9 1932
541 L. astrarche Av Grönblom 1/9 1932
542 C. furcula v. boralis [?] Av Grönblom 1/9 1932
543 C. vinula v estonica [?] Av Grönblom 1/9 1932
544 P. curtula Av Grönblom 1/9 1932
545 P anachoreta Av Grönblom 1/9 1932
546 P. pigra Av Grönblom 1/9 1932

XML file: 

User login

Languages