n1-117.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
228-229

[s] 228

Lepidoptera
K. Ehnberg. Kuhmois, Jämsä 82

288-293 Kuhmois 27. Juni Yrjölä, skogsäng i nattetid
294-298 Kuhmois 28. Juni Yrjölä, äng
299-302 Kuhmois 30. Juni kyrkolund, skogsäng
303-305 Kuhmois 1. Juli kyrkolund, västerut, skogsäng
306-312 Kuhmois 1. Juli kyrkolund, västerut, afton
313 Kuhmois 2. Juli kyrkolund, västerut, äng
314-319 Jämsä 5. Juli Virkajärvi, på gungfly
320-323 Jämsä 5. Juli Virkajärvi, kärräng
324-347 Jämsä 6. Juli Virkajärvi, kärräng, nattetid
348-356 Jämsä 7. Juli Virkajärvi, vesterut, äng
357-362 Jämsä 7. Juli Virkajärvi, österut, strandäng
363-370 Jämsä 8. Juli Virkajärvi, söderut, äng
371-376 Jämsä 10. Juli Virkajärvi, vesterut, granskog
377-382 Jämsä 11. Juli Virkajärvi, vesterut, granskog
383-386 Jämsä 13. Juli Virkajärvi, skogsäng
387-389 Jämsä 13. Juli Virkajärvi, skogsäng, afton
390-394 Jämsä 14. Juli Virkajärvi, skogsäng, afton
395-400 Kuhmois 15. Juli Pasi, ängsbacka om afton
401-408 Kuhmois 16. Juli Pasi, ängsbacka om afton
409 Kuhmois 17. Juli Pasi, barrskog
410-428 Kuhmois 17. Juli Pasi, ängsbacka, afton
429-432 Kuhmois 18. Juli Pasi, äng
434-441 Kuhmois 18. Juli Pasi, äng om natten
433 Kuhmois 18. Juli Pasi, granskog, afton
442 Kuhmois 19. Juli Pasi, vid skogsbäck
444-448 Kuhmois 19. Juli Pasi, ängsbacka, afton på Epilobium angust.
449 Kuhmois 20. Juli Pasi, stenig ängsbacke
450-460 Kuhmois 20. Juli Pasi, äng, nattetid
461-470 Kuhmois 21. Juli Pasi, ängsbacke

[s] 229

Lepidoptera, Kuhm, S-joki, Taipale m. m. 82 K. Ehnberg

471-474 Kuhmois 22. Juli Pasi, äng
475-482 Kuhmois 22. Juli Pasi, äng nattetid
483-484 Padasjoki 24. Juli Torittu, vesterut, skog
485-490 Padasjoki 24. Juli Torittu, äng
491-497 Padasjoki 25. Juli Torittu, söderut
498-502 Padasjoki 26. Juli Torittu, österut, på skogbevuxen myra [tässä varmaan silti suo (myr) eikä muurahainen (myra)...]
503-505 Padasjoki 26. Juli Torittu, på ängsbacke
506-508 Padasjoki 27. Juli Torittu, nordvest, skogsäng vid myrar
509-520 Padasjoki 28. Juli Torittu, skogsäng
521-526 Taipalsaari 2. Aug. Sikosalo, äng
527-537 Taipalsaari 2. Aug. Sikosalo, äng, nattetid
538-539 Taipalsaari 3. Aug. Sikosalo, äng
540-542 Taipalsaari 3. Aug. Sikosalo, äng, nattetid
543-545 Taipalsaari 4. Aug. Sikosalo, skog
546-548 Taipalsaari 4. Aug. Sikosalo, äng, afton
549-550 Willmanstrand 6. Aug. äng
551-553 Willmanstrand 7. Aug. skog
554-555 St Michels stad 12. Aug. plank

III Öfriga Insektordningar
1-4 Padasjoki 18. Maj murken stubbe
5-6 Padasjoki 18. Maj murken stubbe, på äng
7 Padasjoki 19. Maj på blom. Salix
8-10 Padasjoki 19. Maj söderut i skogstrakt[?]
11 Padasjoki 19. Maj i murken stubb[?]
12-14 Padasjoki 19. Maj under bark
15-17 Padasjoki 20. Maj Sipilä, i vatten på kärr

User login

Languages