n9-078.JPG

Page image: 
Notebook number: 
9
Notebook pages: 
Ei sivunumeroa

1965.
N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
614 27/7 Borgå ad. l. 1965
F. o. m. No 615 prep. ex.från H:fors Ent. Mus. Palæonotiska[?] material.

615 A. festata ♂ Coll. Duske 24/6 1917
616 A. festata ♂ Coll. Duske Prov. Petrop.
617 A. festata ♂ etiketterat “Ph. putnami” Coll. Duske Guberti 20/7 1897
618 A. festata ♂ etiketterat festata Japan Tokio, P. Savolainen 17/7 1949 (är festucæ)
619 [Tämän ja yläpuolisen rivin välissä piirretty katkoviiva] A. festucae ♂ A. Kricheldorff Coll. Duske, Askold[?] Umgeb. Berlin
620 A. festucae ♂ Coll. Duske, Askold[?]
621 A. festucae ♂ Breclay[?] Moor Japania Vacrengi[?] ?
622 A. festucae ♀ Japania /9 1953 S. Muragama Mt. Hie-i
623 A. festucae ♂ Ytyk-haja 6/7 1901 B. Poppius
624 A. festucae ♂ Japan, Tokio, Savolainen 17/6 1949
625 A. festucae ♂ samma art som 621
626 A. festucae ♂ Coll. Duske
627 A. festucae ♀ Coll. Duske Prov. Petrop
628 A. festucae ♂ Tokio 25/5 1954 P. Savolainen

XML file: 

User login

Languages