n9-083.JPG

Page image: 
Notebook number: 
9

19 . [Vuosikymmentä ei merkitty.]
N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
[Jatkoa edelliseltä sivulta: “utan...”] något skriftligt meddelande över innehållet. Detta skulle vara 6 ♂♂ och 6 ♀♀ putnami, men bestod av 11 exx. Chr. och 1 ex festata Graeser, 12 exx ♂♂ och inga exx ♀♀-exx
Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
692 Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
693 Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
694 Chr. festata Graes ♂ Minnesota USA. Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
695 Chr. festucæ L ♂ Minnesota USA. Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
696 Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
697 Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
698 Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
699 Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
700 Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
701 Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
702 Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
703 Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.
Prep. 10/6 1970 T. Clls. Samtliga exx. ♂♂.

XML file: 

User login

Languages