n197-106.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
100

[s] 100

Flygande i beteshagen vid bäcken.

41 Cyphon
42 Dacne bipustulata Thunb.

25 juni 1932 På en nyss avbarkad stor asp i
beteshagen vid bäcken.

43 Atheta
44 Atheta

Flygande i beteshagen vid bäcken.

45 Cyphon
46 Zeugophora subspinosa F.

I trädsvamp på murken granstubbe i
beteshagen.

47 Cis jacquemarti Mell.
48-49 Anthobium minutum F.

Under barken av en granstubbe i betes-
hagen.

50 Platysoma angustatum Hoffm.

På marken nära karaktärshuset.

51 Byrrhus pilula L.

Flygande.

52 Melasoma tremulae F.

Inomhus i karaktärshuset.

53-54 Melanotus rufipes Hbst

Under barken av granstubbar från
1930-31.

55-56 Tetropium castaneum L.

User login

Languages