n12-023.JPG

Page image: 
Notebook number: 
12
Notebook pages: 
[ei sivunumeroa]

[ei sivunumeroa]

589-599 =592-595
600-607 Bovik 25/6 Rantahaasta iltapäivällä (Acid. humiliatoja) Lentelivät aur. paisteessa
608 Bovik 26/6
609 Argyroploce lacunana. Toukka Ledumilla Epilob. angustifol. Bovikista Imago 26/6 ks. toukkaselitystä no 8.
610 Argyroploce lediana. Toukka Ledumilla Bovikista Imago 26/6 Ks. T-selitystä no 10.
611 Argyroploce umbr. urtic. [umbr. ja urtic. kirjoitettu allekkain] Toukka Vacc. myrtillukselta. Bovik, Bredmossa Imago 28/6 ks Toukkaselit. 23.
612 Coleophora nigricella (?) Toukka.
613 Bovik 27/6 iltayöllä
614-623 Bovik 27/6 iltapuolella päivää (n. klo 5-8) 614 kuuselta istumassa. 617 Bredmossan luota kost. paik. 619 Havumets. 615. Katajien ymp. eri paikoiss 616. kenttäh. ruohik. R.h. ssa 621. Istui R:h:ssa Hippophaës-lehdellä. 622 ja 623. Bredmossalta. Argyroph. bipunct. Näitä tapasin us. exx., jotka lähestyessäni lähtivät aina lentoon.
624 Bovik 28/6
625-646 Bovikin pohj. puol. metsässä 28/6

[ei sivunumeroa]

N:o 626 ja 625 Juniperukselta
N:o 627 ja 628 Havumets. lent. illalla.
N:o629-640 Bredmossalta illalla lent.
N:o 641-644 Bovik 644 Kuuselta istuen
N:o 645 ja 646 Havumetsästä
647 Berghamnista Toukka Calthalla ja Ran. repensillä. Imago 29/6 ks. t. sel. 18
648 Berghamnista Im. 30/6 ks. t. sel. 18
649-652 Toukka Bovik Loisineet Argyroploce ledianan toukissa Bovikissa Imagoista 3 exx. 29/6 1 ex. 30/6 ks. t. sel. no 10!
653 Loinen Argyresthia nitidellalla (?) tai Tortriciidilla ? Slottskäristä Imago 29/6 Ks. toukkaselit. no 15
654 Bovik 29/6 koivulta.
655-657 Toukka Hypericumilla Rantahaka (Bovik) 3/6 Imagot 30/6 ks. toukkasel. no 6 kotelot eivät k[sana?] oikeilla exx:lla
658 =655-657, mutta im. 1/7 ks. t. sel. no 6. kotelo kuuluu tähän exiin.
659 Toukka: Bredmossa 7/6 Vacc. myrtillukselta ks. t.-sel. 23! Imago 30/6
660 Toukka: Slottskär 6/6 Mesp. [?] calycinalta Im 30/6. Ks. t. selit. 20.

XML file: 

User login

Languages