n14-006.JPG

Page image: 
Notebook number: 
14
Notebook pages: 
5

[s] 5

Brenthis selene. Schiff Yleinen niityillä ja pientareilla. Lentää kesäkuussa ja heinäkuun alkupuolella. Epäsäännölliseen toiseen sukupolveen kuuluvia yksilöitä tavattu 2 yks. 11.8.1936 ja 22.8.1937 Tekemäjärven rantaniityiltä melkein yhtä yleisenä kuin ensimmäinen sukupolvi. Kaikki toisen sukupolven yksilöt ovat olleet pienempiä kuin ensimmäisen.

Argynnis ino Rott. Yleinen kosteilla niityillä mesiangervo- /Ulmaria pentapetala / kasvustojen läheisyydessä. Lentelee kesäkuun lopussa ja heinäkuun alussa.

Argynnis lathonia L. Joks. harv. kesäkuun alussa ja uudelleen yleisenä heinäkuun lopussa ja elokuussa. Lenteleen varsinkin sänki- ja kesantopelloilla.

Argynnis niobe L. Hyv. harv. Olen etsiskelyistäni huolimatta löytänyt lajia vain 1 yksilön Lähdekorvesta 23.6.1936. Yksilö oli forma typica´a.

User login

Languages