n1-145.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
285-286

[s] 285

Coleoptera
Kemi Lappmark, R. Enwald. 1882.

746 Leppävirta Sn 8 VIII Unnukka, Hirvisaari på mossbetäckt mark i en löfskog
747-748 Leppävirta Sn 9 VIII på blommande Angelica silvestris
749-769 Leppävirta Sn 9 VIII på en åkerren och i en löfskog
770-792 Leppävirta Sn 11 VIII på en gräsmatta i Vokkola trädgården
793-851 Leppävirta Sn 13 VIII i en vattensamling med lerigt botten
852-903 Leppävirta Sn 16 VIII i en mindre å med löst lerigt botten
904-731 Leppävirta Sn 25 VIII i en mindre å i Kalmalaks med löst lerigt botten
932-941 Leppävirta Sn 25 VIII under spånar på en gyttgig (lerig) strand
942 Joensuu 22 VIII i boningsrum

[s] 286

Coleoptera
Kemi Lappmark, R. Enwald. 1882.

943-945 Kuopio 31 VIII Lahdentakaa vid häktet under stenar
946-966 Kuopio 1 IX i från sjön Valkeinen, lerigt gyttgigt botten, bevuxet med Carex laevirostris(?)
967-997 Kuopio 2 IX i en vattensamling vid vägen till Kellonniemi, med lerigt botten
998-1004 Kuopio 2 IX Kellonniemi i svampar i en tallskog
1005-1006 Kuopio 2 IX Kellonniemi på en gräsbevuxen äng

(gråa tryckta numror)
1-10 Kuopio 2 IX Kellonniemi på en äng
11-35 Kuopio 3 IX på en flock sandig sjöstrand invid staden, under spånar och mindre stenar
36-45 Kuopio 3 IX under barken af några stockar
46-49 Kuopio 4 IX Pujo under barken af Abies exelsa
50-58 Kuopio 4 IX Pujo i svampar i en granskog
59-63 Kuopio 5 IX i staden på en vägg

User login

Languages