n1-148.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
291-292

[s] 291

Öfriga insektordningar
R. Enwald 1882 Kemi Lappmark

1-5 Pudasjärvi sn 14/VI
6-20 Pudasjärvi sn 15/VI
21 Pudasjärvi sn Lehtovaara 17/VI Myrtillus nigra.
22-23 Kuusamo, Kitkajärvi, Virranniemi 20/VI
24-28 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI i en torr tallskog.
29-38 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI på Salices
39-52 Kuusamo, Kitkajärvi, Virranniemi 21/VI på stranden af Ala-Kitkajärvi.
53-73 Kuusamo sn, Kitkajärvi, Virranniemi 22/VI
74-104 Kuolajärvi sn 26/VI 89 på Myrtillus nigra, Phryganoiderea[?] på en gung fly mosse på tallar; 87 på Sallatunturi inom fjällregion.
105-121 Kuolajärvi sn 28/VI
122-123 Kuolajärvi sn 29/VI på blommande Myrtillus uliginosum nära prestgården.
124-132 Kuolajärvi sn 29/VI
133-140 Kuolajärvi sn 30/VI

[s] 292

Öfriga insektordningar
R. Enwald 1882 Kemi Lappmark

141-146 Kuolajärvi sn 6/VII på en öppen med Betula rana [sic] bevuxen mosse vid Sankarijoki
147 Hirvasjärvi i Ryska Lappmarken 8/VII inom fjällregion på Tupatunturi.
148-153 Hirvasjärvi i Ryska Lappmarken 9/VII
154-155 Hirvasjärvi 11/VII
156 Kuolajärvi sn 11/VII på blommande Geum rivale vid Sankarijärvi
157-173 Kuolajärvi sn 11/VII vid stranden af Sankarijärvi.
174-230 Kuolajärvi sn 14/VII
231-299 Kuolajärvi sn 15/VII Phryganeerna. för det mesta på Equisetum fluviatile. i Sallajärvi
300-342 Kemiträsk sn 21/VII Bombi på blommande Comarum palustre. ; Phryganeerna på Carices vid elfven.
343-399 Kemiträsk sn 22/VII Bombi tagna för det mesta på blommande Veronica longifolia några äfven på blommande Leontodon autumnale; Phrygneerna tagna på Carices invid elfven.

XML file: 

User login

Languages