n2-004.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
2-3

R. Enwald Ryska Lappmarken 1883

110-114 Imandra Sasskeiki 16/6 under stenar på en sandig stenig fuktig strand
115-128 Imandra Sasskeika 16/6 från floden Niva bland Carex vesicaria
129-130 Imandra Sasskeika 16/6 inne i boningsrummet
131-137 Jekostroff Imandra 18/6 und. stenar invid Stantsian
138 Imandra Jekostroff 19/6 Dschejn under en sten regis alpina nära en snödrifva
139-242 Imandra Jekostroff 22-24/6 på en sandig stenig strand under fjellet Chibinä
243-270 Imandra Jekostroff 24/6 i en vattensamling invid en lappkåta under fjellet Chibinä
271-298 Imandra Jekostroff 22-24/6 på en sandig stenig strand under fjellet Chibinä
299-302 Imandra Jekostroff 22/6 Chibinä fjellet under stenar inom regio alpina
303-305 Maaselgä 26/6 vid stantsian
306-331 Kitsa 28/6 dels på vägen till Kola, dels på blommande Geranium vid Kola elf
332-478 Kola 29/6 under stenar på gamla begrafn.plan
479-480 Kola 30/6
481-543 Kola 1/7 under stenar
544-694 Kola 2-5/7 dels under stenar vid staden, dels

[s] 3

leoptera [Coleoptera]
Ryska Lappmarken R. Enwald

under Fucus vid stranden af fjorden
685 Imandra 24/6 nära Chibinä und. barken af en tall
686-793 Kola 6-9/7 under stenar dels vid staden dels vid fjorden (3 verst från Kola)
794 Kola 8/7 på en sten
795-800 Kola 12/7 på Geranium, Salices och gramineer i en björk-skog
801-831 Kola 12/7 under stenar vid staden
832-879 Jeretik 14-15/7 till en del i vattensamlingar inom regio alpina
880-903 Ora by 16/7 Dytiscerna i en vattensamling inom byn nära floden
904-905 Nuortijaur 23/7 nära kyrkan på blommande Comarum i ett stort kärr
906-908 Nuortijaur 23/7 invid kyrkan
909-925 Nuortijaur 24/7 på blommande Epilobium angustifolium nära kyrkan
926-956 Nuortijaur 24/7 invid kyrkan
957-960 Nuortijaur 25/7 invid kyrkan i en djup granskog
961-970 Nuortijaur 25/7 under nerfallna Salix blad i en djup granskog ej långt från kyrkan
971-989 Nuortijaur 26/7 vid forsen på blad af Angelica silvestris

XML file: 

User login

Languages