n2-013.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
22-23

[s] 22

[Sivu tyhjä]

[s] 23

Insekter samlade sommaren 1875 af J. Sahlberg
Gula lappar, tryckta numror
Coleoptera

1-36 Pyhäjärvi d 5te Juni (1-12 i vattensamlingar vid Toubila 13-20 vid sandstranden 21-34 under löf och mossa på ett sumpigt ställe.)
37 Kiviniemi i Sakkola d. 4de Juni
38-71 Konevits den 6-7 Juni på sandstranden
72-113 Gorki d. 9 Juni (111-116) under bark af en gran
114-121 Gorki d. 10 Juni
122-164 Gorki d. 11 Juni (134-137 på sandkullar v. en å)
165-208 Gorki d. 12 Juni (171 bland mossa under en buskar på sandstrand 172-195 o. 200 på en sandig åstrand)
209-251 Gorki d. 13 Juni (239-240 i björksaft)
252-284 Gordki [Gorki?] d. 14 Juni 252-255 under mossa och löf 257-259 i trädsvampar 260-267 och 279 på sandstrand
285-325 Humbaritsa vid Ladoga d. 15 Juni (285-286 på Equisetum palustre och andra strandväxter vid en å 287-292 på Salices 296-298 på Ladoga strand 300-304 under löf 323-324 tillsamm. m. Lasius fuliginosus)
326

XML file: 

User login

Languages