n15-016.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939.

5879-5883 Esbo, Kasberget, mossig lund genomfluten av bäck (sålln. vid bäckstranden) 7. 5.
5884-5901 Esbo, Kasberget, under videbuskar vid stranden av Kyrkträsket, sålln. 7. 5.
5902-5906 Esbo, Kasberget, under stenar, 7. 5.
5907-5959 Vanda å, lerbankar c:a 1 km från mynningen, 14. 5.
5960 Kottby, vattensaml. insprängd i berg 14. 5.
5961-6009 Thusby, Hyrylä träsk, vid sjöstranden i trädavfall och bl. vattenväxter delvis på lerbankar, 18. 5.
6010-6068 Thusby, Hyrylä, Thusby å, lerbankar med tät vegetation, 18. 5.
6069-6082 Esbo, Kasberget, på olika platser, slaghåv 21. 5.
6083-6085 Esbo, Kasberget, under stenar vid Kyrkträsket, 21. 5.
6086 Esbo, Kasberget, under mossa på sten, 21. 5.
6087-6106 Asikkala, vattensaml. nära Urajärvi 16. 5.
6107-6111 Munksnäs, i blommor av Taraxacum 29. 5.
6112-6140 Paanajärvi, 500-600 m. fr. Oulankajokis mynning, norra str. sandbankar, 4. 6.
6141 Paanajärvi, Oulankajoki, c:a 1 km. fr. mynningen, norra stranden, 4. 6.
6142-6148 Paanajärvi, 150 m. fr. Oulankajokis norra str. under barken av död upprättstående tall 4. 6.

[ei sivunumeroa]

1939

6149-6154 Paanajärvi, plats som föreg. Under barken av död upprättstående gran, 4. 6.
6155-6164 Paanajärvi, under stenar på brant sluttning mest Oulankajokis norra strand nära landsvägen, 4. 6.
6165-6167 Paanajärvi, ängsmark i Paanajärvis södra str. under stock c:a 300 m. fr. Oulankajokis mynning, 4. 6.
6168-6190 Paanajärvi, under bark av granstubbar ò omkullfallna granar. 5.6. vid Sovajokis västra str.
6198-6201 Paanajärvi, I myrbo i granstubbe nära Sovajokis mynning 5. 6.
6202-6220 Paanajärvi, Sovajokis västra strand c:a 300-1000 m. fr. mynningen. Av kantiga stenar bestående stränder, mellan dessa grus. 5. 6.
6221-6229 Paanajärvi, under stockar och stenar vid Paanajärvis norra strand mellan Oulanka- och Sovajoki, 5. 6.
6230-6247 Paanajärvi, 500-600 m. fr. Oulankajokis mynning norra str., sandbankar 4. 6.
6248-6263 Paanajärvi, under bräder på marken och på trädstaplar vid sågen vid Paanajärvis södra strand, 6. 6.
6264-6265 Paanajärvi, 150 m. fr. Oulankajokis norra str. under barken av död upprättstående gran, 6. 6.
6266-6278 Paanajärvi, 500-600 m. fr. Oulankajokis mynning norra str., sandbankar, 6. 6.

XML file: 

User login

Languages