n15-019.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939.

6923-6972 Yläluostari, Petsamonj. mellan hotellet ò klostret västra stranden, flack ler-sandstr. mest några meter upp på stranden bland ler-sandbland. växtavfall, 25. 7.
6973-6976 Yläluostari, mittemot hotellet, vattenhåv bland Potamogeton och Myiophyllum [Myriophyllum], 26. 7.
6977-6985 Lutto, nedanom Köngäs (södra str.) 18. 7.
6986-6987 Saariselkä Lps, under stenar på fjällen (några ex i subalp. reg) 29. 6.
6988-6994 Lutto, Köngäs, under bark av rel. murken [piirros] omkullfallen gran 18. 7.
6995-7008 Lutto, svärmande och krypande vid Kuivakoski, 4-7. 7.
7009-7031 Lutto, svärmande kring stor tall vid Köngäs, norra stranden, 20. 7.
7032-7053 Saariselkä Lps, norr om fjällen vid telefonledningen i färska tallstubbar 1. 7.
7054-7064 Saariselkä Lps, fjällskreva vid början av bäck som rinner längs norra sidan av fjällen under stenar i skrevan och på dess sluttningar, 30. 6.
7065-7072 Lutto, 2 km. nedanom Raja Jooseppi, lågsluttande strand, 24. 6.
7073-7099 Kuusamo, invid skyddskårshuset, lersandbrant 19. 6.

[ei sivunumeroa]

1939

7100-7174 Petsamo fjord, stenig strand i liten vik c:a 3 km. fr. Liinahamari åt havet, döda driftinsekter, 29-30. 7.
7175-7181 Petsamo fjord, plats som föreg. vattensaml. i bergsskrevor 30. 7.
7182-7197 Paanajärvi, sålln. under sälgbuskar kring vattensamling i granskog c:a 200 m. fr. Oulankajokis norra strand c:a 800 m. fr. dess mynning, 11. 6.
7198-7206 Paanajärvi, vattenhåv vid Oulankajokis södra strand 400 m. fr. mynningen, 17. 6.
7207-7220 Paanajärvi, neutralt kärr ovanom bäck, som utmynnar i Paanajärvi mellan Oulankajoki- och Sovajoki, 14. 6.
7221-7231 Paanajärvi, Mäntyjoki under stenar vid stranden av forsen nära mynningen, 8. 6.
7232-7256 Paanajärvi, Mutkatunturi, slaghåv, på björk kl. 22.23, 18. 6.
7257-7263 Paanajärvi, under granbark vid Oulankajokis södra strand 400-700 m. fr. mynningen 12. 6.
7264-7272 Hfors, Botaniska trädgården, 17. 8.
7273-7277 Saariselkä Lps, under stenar på fjällen, Amara och Corymbites sprattlande i vattensaml. Stenus på sand-humus strand vid vattensaml. (reg. alp.) 3. 7.
7278-7282 Saariselkä Lps, vattensamling (reg. alp.) 3. 7.
7283-7289 Yläluostari, 200 m. ovanom hotellet (östra stranden. Långsluttande småstenig strand, 26. 7.

XML file: 

User login

Languages