n2-024.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
44-45

[s] 44

Hymenopt. Orthopt.
J. Sahlberg 1878

154-158 Pyhäjärvi vid Toubila d. 4 Sept.
159-167 Pyhäjärvi vid Ladoga d. 5 Sept. (159-161 Salix acutifolia på flygsands kullar nära Riiska 162 på Elymus derstädes 163-165 på Pinus sylvestris)
168-172 Pyhäjärvi d. 6 Sept. 168 under stenar vid Ladoga strand.

Hymenoptera Orthoptera Neuroptera

1-24 Parikkala medlet af Juni
25 Iisalmi kyrkoby d. 4 Juli
26-33 Iisalmi d. 5 Juli
34-47 Iisalmi d. 6 Juli
48-52 Iisalmi d. 8 Juli
53-58 Iisalmi d. 10 Juli
59-63 Iisalmi d. 11 Juli
64-66 Iisalmi d. 12 Juli
67-70 Iisalmi d. 13 Juli
71 Iisalmi d. 16 Juli
72-76 Iisalmi d. 17 Juli
79-81 Iisalmi d. 21 Juli
82-83 Iisalmi d. 27 Juli
84 Iisalmi d. 30 Juli

[s] 45

Neuroptera Diptera
J. Sahlberg 1878

85 Iimäki d. 2 Aug
86-89 Iisalmi d. 5 Aug
90-94 Iisalmi d. 5-8 Aug
95-96 Parikkala d. 17 Aug
97-100 Parikkala d. 19 Aug
101 Parikkala d. 20 Aug på en grusbacke sluttand mot söder
103 Pyhäjärvi d. 24 Aug
108 Sakkola d. 26 Aug
109 Rautus d. 27 Aug
110 Pyhäjärvi d. 29 Aug
111-112 Räisälä och Pyhäjärvi d. 31 Aug
113-115 Pyhäjärvi d. 4 Sept
116-122 Pyhäjärvi vid Ladoga d. 5-6 Sept
123 Pyhäjärvi d. 7 Sept

Diptera

1-9 Parikkala medlet af Juni
10 Iisalmi kyrkoby d. 6 Juli
11 Iisalmi d. 8 Juli
12 Iisalmi d. 11 Juli
13 Iisalmi d. 13 Juli
14-15 Iisalmi d. 15 Juli

XML file: 

User login

Languages