n197-256.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
31a

[s] 31a

I kospillning på kärr på andra
sidan om Myllylampi.

739 Philonthus varians Payk.
740 Philonthus albipes Grav.

LOJO, PITKÄPERÄNPOHJA

29 juni 1933 På gräs.

741 Clytra

I ilanddrivna alstammar.

742-743 Xyleborus dispar F.

På fuktig strand med Carex.

744-747 Blethisa multipunctata L.
748 Elaphrus cupreus Duft.
749 Loricera pilicornis F.
750 Bembidion doris Panz.
751 Bembidion articulatum Panz.
752 Bembidion obliquum Sturm
753-754 Pterostichus minor Gyll.
755 Pterostichus nigrita F.
756 Agonum viduum Panz.
757-758 Agonum versutum Gyll.
759 Agonum piceum L.
760 Oodes helopioides F.
761 Philonthus quisquiliarius Gyll.

LOJO, KAIKUMA

30 juni 1933 Delvis under barken, delvis
krypande på stammar av döda,
smala alar i Suurniemi gårds skog
nära Kaikuma.

762 Diaperis boleti L.
763 Agathidium confusum Bris.
764 Trypodendron signatum F.

User login

Languages