n16-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

No Dat Ort Lokal
2395-2399 17.6. Salmi Uuksalonpää Dyner omk[?] Elymus
2400 17.6. Salmi Kait Husvägg
2401-2422 Se no 2370-2394
2423-2425 17.6. Salmi 3 km fr. Impilahti gräns under björkbark
2426 17.6. Salmi På Polyprus på björk samma plats
2427-2433 17.6. Salmi Under aspbark och sålln. av löv o dyl. under omkullfallen asp samma plats
2434 17.6. Salmi Se no 1815-2009 (Översta lagret)
2435-2607 16-20.6. Kaita och Uuksulanpää Se no 2370-2394
2608 20.6. Uuksu Sålln. vid Uuksunjoki
2609-2663 22.6. Sordavala Jamilahti Slaghåv på torr ängs-hed
2664-2712 13.6. Salmi Miinalanjoki nedanom landsvägsbron
2713-2718 20.6. Uuksu Trädsvampar o. under bark
2719-2755 17.6. Salmi Se no 2427-2433
2756 Se no 2664-2712
-2794 13.6. Salmi Se no 2664-2713
2795-2796 Se no 2435-2607
2797-2801 Se no 2609-2663

XML file: 

User login

Languages