n16-021.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

No Dat Ort Lokal
4643-4656 3.8 Eckerö, Storby Vattensamlingar på berg.
4657-4690 3.8 Eckerö, Storby Lergöl utan vegetation
4691 1.8 Eckerö, Storby Fjärilbete
4692-4720 11.8 Eckerö, Storby Lergölar, rester av större vattensamling, omkring vegetation av Scirpus silvaticus
4721-4774 13.8 Eckerö, Storby se n:o 4692-4720
4775-4798 16.8 Eckerö, Storby se n:o 4242-4283
4799-4801 15.8 Eckerö, Storby Väg
4802-4804 16.8 Eckerö, Storby Under stenar vid havsstrand
4805-4806 15.8 Eckerö, Storby På Scirpus silvaticus
4807 10.8 Eckerö, Storby Fönster
4808-4816 15.8 Eckerö, Storby Holme utanför Storby Under stenar vid stranden
4817-4822 18.8 Eckerö, Storby, Käringsund, under stenar på berg nära stranden
4823-4834 18.8 Eckerö, Storby, Käringsund, under stenar vid stranden
4835-4855 26.5 Muolaa, Hotakka Svärmande kring ladugård
4856-4863 Eckerö, Storby se n:o 4242-4283
4864-4868 13.6 Salmi, Miinala Strandbankar, Miinalanjoki nedanom landsvägen
4869-4876 10.6 Salmi, Miinala Miinalanjoki ovanom Miinala-by
4377-4881 7.6. Salmi, Uuksunjoki Se n:o 2010-2042

XML file: 

User login

Languages