n197-271.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
46a

[s] 46a

1222 Amischa analis Grav.
1223 Amischa
1224 Amischa
1225 Amischa
1226 Amischa analis Grav.
1227 Amischa
1228-1229 Amischa analis Grav.
1230 Atheta
1231 Atheta sodalis Er.
1232 Atheta amplicollis Muls. & Rey
1233 Atheta amplicollis Muls. & Rey
1234 Atheta amplicollis Muls. & Rey
1235 Atheta amplicollis Muls. & Rey
1236 Atheta fungi Grav.
1237 Amischa cavifrons Sharp
1238 Sipalia circellaris Grav.
1239 Atheta angustula Gyll.
1240 Trogophloeus corticinus Grav.
1241 Oxytelus nitidulus Grav.
1242-1245 Astenus angustatus Payk.
1246 Bryocharis formosa Grav.
1247 Mycetoporus splendidus Grav.
1248-1254 Tachyporus nitidulus F.
1255 Lathrobium geminum Kr.

I närheten av Lasius fuliginosus-bo
i ihålig gran i Forshagen vid ån.

1256 Zyras funestus Grav.
1257 Zyras cognatus Märk.

Vid bäckens utlopp i ån.

1258-1260 Bembidion rupestre L.

På björkstubbar i beteshagen vid ån.

1261-1262 Mycetophagus piceus F.

Springande över vägen i Sjöskog.

1263 Thanatophilus rugosus L.

User login

Languages