n16-029.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No] [Dat] [Ort] [Lokal]
6337-6340 9.6. Paanajärvi Se n:o 6112-6140
6341-6358 8.6. Paanajärvi Sållning under sälg o björk på mosse ovanom Mäntykoski
6359-6369 8.6. Paanajärvi Under stenar vid vägen mellan Rajala o. kyrkan
6370-6373 8.6. Paanajärvi Granstubbe vid Paanajärvis norra strand 500 m väster om kyrkan
6374-6378 10.6. Paanajärvi Sållning under gråal vid vik av Oulankaj. (norra stranden) c:a 400 m fr. mynningen
6379-6382 10.6. Paanajärvi Ön utanför Oulankaj:s mynning
6383-6386 11.6. Paanajärvi På trädsvampar på granstubbe vid Oulankaj:s norra strand c:a 1 km fr. mynningen
6387-6402 11.6. Paanajärvi Strandbrant vid Oulankaj:s norra strand c:a 1,2 km fr. mynningen, Lera något uppblandad med sand, nedtill ren lera
6403-6413 11.6. Paanajärvi Låg strandbrant vid Oulankajokis norra strand c:a 1 km fr. mynningen. Grus ovantill med ett 2-3 cm:s skikt av [jatkuu]
6403-6413 11.6. Paanajärvi Låg strandbrant vid Oulankajokis norra strand c:a 1 km fr. mynningen. Grus ovantill med ett 2-3 cm:s skikt av [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages