n2-032.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
60-61

[s] 60

Coleoptera
J. Sahlberg 1882

under aspbark 669-671 under granbark 672-679 under björkbark likaså 684

685-698 Yläne Kolva 16. Aug 685, 696-698 i gammalt ugglebo i marken asp
699-706 Yläne d. 17 Aug (705 under bark af löfträd
707-729 Yläne d. 19 Aug (707-709 under bark af björk 719 under albark 714 aspbark 728-729 i uggelbo lik. 696-698
731-740 Yläne d. 22 Aug (731 i källare 732 m. F. rufa)
741-744 Yläne d. 23 Aug på Walasanta sandstrand under trädstycken
745 Yläne Kurala d. 25 Aug
746 Yläne Walasanta d. 24 Aug
747-772 Yläne Kolva d. 26 Aug (748-751, 770 under björkbark 759-764 vid Pyhäjärvi strand)
773-794 Yläne d. 28 Aug 773-92 i källaren 783-793 vid Pyhäjärvi strand
795-801 Yläne d. 29 Aug i källaren
802-812 Yläne d. 30 Aug (802-804 med F. rufa 805-811 vid Pyhäjärvi sandstrand)
813-835 Yläne d. 3-5 Sept. under ruttnande vegtabil.
836-859 Yläne d. 6 Sept. 845-848 under aspbark 851-859 under ruttnande vegetabilier

[s] 61

Coleop. & Hemiptera
J. Sahlberg 1882

860-884 Yläne Raasijärvi d. 7 Sept.
885-929 Yläne Sydenmaa d. 8 Sept. (885 under aspbark 886-922 i ett till förruttnelse öfvergånget ugglebo 928 under ruttnande vegetabilier vid Huvitus trädgård.
930-942 Yläne d. 9 Sept. (930-988 vid Heinijoki Kotojärvi uttappade sjö 939 Walasranta sjöstrand

Hemiptera
1-2 Karislojo d. 5 Juni
3 Karislojo d. 7 Juni
4 Karislojo d. 12 Juni
5-7 Karislojo d. 14 Juni
8-10 Karislojo d. 16 Juni (9 Karkkali 10 Maila på Hörön på Ulmus effusa den stora almen)
11-13 Karislojo d. 15 Juni
14-25 Karislojo d. 19 Juni
26-31 Sammatti d. 20 Juni
33 Karislojo d. 26 Juni
34-37 Karislojo d. 28 Juni
38-39 Karislojo d. 30 Juni
40-49 Lojo Storö d. 30 Juni 40-44 på Loercus 45 på Pi [sana jatkuu seur. sivulla:”nus sylvestris 46 på Fraxinus”]

XML file: 

User login

Languages