n16-071.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
[punainen viiva sivun oikeassa yläkulmassa]

5713-5751 Lemland 29.6.1942 Nåtö, Idholm. Slaghåv på lövängar
5752-5763 Jomala 4.7.1942 Möckelö. Mindre vattensamling. Veg. Carex, Scirpus, Galium o Salix
5764-5786 Jomala 6.7.1942 Se n:o 5227-5236
5787-5789 Jomala 27.6.1942 1,5 km N. Mariehamn Under bark av liggande askstock
5790-5791 Jomala 4.7.1942 Möckelö. På vildapel.
5792-5806 Jomala 27.6.1942 Möckelö. Under tång på gräsbevuxen strand
5807-5814 Jomala 3.7.1942 Hammarudda. Havs-sanddtränder
5815-5816 Jomala 3.7.1942 Hammarudda. I hällkar
5817-5829 Jomala 30.6.1942 Udden vid NW stranden av Möckelö fjärden. vidsträckt flack ler-sandstrand. Bledius o. Dyschirius i marken på vegetationslösa platser
5830-5843 Jomala 30.6.1942 Gräs - Carex o Juncus bevuxen strand mellan udden vid [jatkuu seuraavalla sivulla]

XML file: 

User login

Languages