n16-081.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[sivun. oik. yläkulmassa punainen vaakaviiva]

9070-9103 Nurmoila 2.9.1942 Under stenar o. stockar på åker
9104-9185 Nurmoila 5.9.1942 Potatisgropar
9186-9206 Syväri 22.9.1942 Karelka, Emil Sållning i fuktig björk-al skog
9207-9222 Syväri 29.9.-1.10.1942 Emil, Fönster i blockhus
9223-9233 Syväri 7.10.1942 Nix Karelka. Nixe under tallbar. Under stockar vid Ladogas strand.
9234-9313 Syväri 7.10.1942 Karelka. Sållning under sälg vid liten bäck, som utfaller i Zubetsj. c:a 800 m från dess mynning samt vid Zubetsj. c:a 300 m fr. mynningen
9314-9340 Syväri 17.9.1942 Under bräden o. avfallsrester på lersandmark vid tyska korsubyn N. Nordpol. Calcophora [Chalcophora] på vägen mellan Muki[?] o. Riekko. (Karelka)
9341-9385 Kuittinen Syväri 2.9.1942 Kuittinen. I skyttegravar på sandig mark

XML file: 

User login

Languages