n2-037.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
70-71

[s] 70

Hemiptera
J. Sahlberg. 1883.

516-519 Kisko d 31 Aug (517 under bark af Pinus sylv.)
520-537 Karislojo d. 30 Aug (521-531 murken björk)
538-544 Karislojo d. 1 Sept (540 under rotbladen af Verbascum på Karkkali sved)
545-624 Karislojo d. 2-12 Sept (545-552, 558-561, 562, 597, 613 i murken Betula 569-571 m. F. rufa 557+ flygande in i rummet vid Kukkasniemi d. 4 Sept

Hemiptera
1-8 Karislojo d. 21-29 Juni
9-10+11 larv Karislojo Haapjärvi trakten odlat kärr den 3 dje Juli (Lincopula) [?]
12-15 Karislojo d. 4 Juli 12-15 på odlat kärr
16-21 Karislojo d. 5 Juli på Pinus sylvestris
22-25 Sammatti d. 6 Juli
26-29 Sammatti (26 på kärret vid Kiikkala)
30-31 Sammatti d. 9 Juli
32-39 Karislojo d. 11 och 14 Juli
40-49 Karislojo d. 18 Juli 40 (solbränd backe vid folkskolan de öfriga Karkkali)

[s] 71

Hemiptra
J. Sahlberg. 1883.

50-61 Karislojo d. 22-23 Juli (52-59 torr sand. backe)
62-71 Karislojo d. 25 Juli
72-82 Karislojo d. 27 Juli
83-100 Karislojo d. 1-2 Aug
101-108 Karislojo Karkkali d. 2 Aug
109-111 Karislojo Karkkali d. 3 Aug
112-122 Karislojo Karkkali d. 4 Aug (113 på Tilia parvifolia)
123-135 Karislojo d. 6 Aug (128-132 under Calluna vulgaris på La Piccola holme)
136-140 Karislojo d. 7-11 Aug
143-148 Karislojo d. 13/14 Aug
149-170 Karislojo d. 15-20 Aug (151 på Abies)
171 Lojo d. 21 Aug
172-177 Karislojo Karkkali d. 22 Aug
178-185 Sammatti d. 23 Aug (178-183 Calluna)
186-190 Karislojo Karkkali d. 25 Aug
191-195 Karislojo d. 27-31 Aug
196-203 Karislojo d. 1 Sept (191-199 under rotbladen af Verbascum på sved 200 på Stachys sylvatica?)
204-218 Karislojo d. 2-12 Sept.

XML file: 

User login

Languages