n16-083.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
[punainen viiva oikeassa yläkulmassa]

[jatkoa] björk-sälgskog samt vattenhåv i grässumpmark.
9907-10000 Syväri 13.8.1942 Karelka. Fredrik. I Sphagnum i försumpad tallskog

Vita nummerlappar med vågrätt grönt streck betecknas gr

1-27 Syväri 13.8.1942 Se n:o 9907-10 000
28-78 Syväri 19.-26.8.1942 Karelka. Fredrik-Emil (2 longic. flygande)
79-103 Syväri 25.9.1942 Karelka. Emil-Caesar Under tall- o. granbark.
104-129 Syväri 25.8.1942 Karelka, Emil. Sållning i våt björk-asp-tallskog
130-131 Syväri 25.8.1942 Se n:o 7347-7476 (röd!)
132 Syväri 19.9.1942 Karelka. Under bräde på sand-myrmark vid tyska korsunyn
133-138 Syväri 20.-24.8.1942 Karelka. Under murkna stockar o. grenar i fuktig tall-björkskog (Emil o. Erno[?]) Pt. athiopsi[?] murken tallstam

User login

Languages