n16-096.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

3275-3306 Syväri 12.6.1943 Kuujärvi. Lerbranter vid Uslankaj:s övre lopp.
3307-3351 Syväri 8.6.1943 Mäkriänjoki 2 km söder om Mäkriänjärvi. Lerbrant.
3352-3402 Syväri 14-20.7.1943 Kuujärvi 2 km S Pitkäjärvi. Ängar o lövängar på Centaurea phrygia
3403-3425 Syväri 21.7.1943 Plats som föregående. På färska tallstammar i solsken.
3426-3472 Syväri 14.6.1943 Uslanka. Uslankajoki Vidsträckta lerstränder, på fuktigare platser. Under lerskikten något grov sand, därpå åter lera
3473-3589 Syväri 14.6.1943 Uslanka. Lerbrant vid Syväri. Leran något sandblandad, ej hård.
3590-3655 Syväri 3.8.1943 Uslankaj:s mynning i Syväri. Steniga stränder. (Choleva i grop på torr sandmark när Uslankaj:s mynning

XML file: 

User login

Languages