n2-040.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
76-77

[s] 76

Coleoptera
J. Sahlberg 1873

430-443 Tavajärvi d. 14. Juli tillsamm. med myror
444-451 Tavajärvi d. 15. Juli
452-470 Tavajärvi d. 16. Juli (459-463 under mossa)
471-487 Nuorunen d. 17. Juli (471 under stenar i en fjellbäck 484-478 med håf om aftonen)
488-494 Tavajärvi d. 18. Juli
495-515 Nuorunen d. 19. Juli (495-497, 500-501 reg. alp.)
516-522 Watajärvi d. 21. Juli
523 Paanajärvi d. 22. Juli
524-547 Aulangonjärvi v. Paanajärvi d. 23. Juli
548-564 Paanajärvi d. 24. Juli
565-598 Paanajärvi d. 25. Juli (vid Mäntyjoki)
599 Palajoki d. 26. Juli
600 Tavajärvi d. 27. Juli
601-602 Hännilä d. 28. Juli
603-612 Kyrkkobyn d. 29. Juli
613-615 Koittila d. 1. Aug.
616-619 Jurmo i Pudasjärvi d. 2. Aug. i Iijoki
620-623 Kipinä d. 3. Aug.
624 Kiiminge d. 4. Aug.
641-651 Kuortane (Rasinperä) d. 10. Aug.
652 Alara d. 11. Aug.

[s] 77

Hemiptera
J. Sahlberg 1873

Hemiptera
1-13 Parikkala d. 30.-2. Maj-Juni
15-16 Parikkala d. 3. Juni
17-19 Parikkala d. 4. Juni
20-24 Parikkala d. 5. Juni
25-26 Parikkala d. 6. Juni
27-31 Savolaks
33 Kiiminge d. 22. Juni
34-37 Kuusamo kyrkkoby d. 28. Juni 34 i gräset på åkerrenar emellan gårdarne allm. 37 larver i mängd
38-43 Kuusamo d. 29. Juni
44-48 Kuusamo d. 30. Juni
49-50 Kuusamo d. 1. Juli
51-52 Kuusamo d. 2. Juli
53-54 Naamangajärvi d. 4. Juli
55 Wälijärvi d. 6. Juli
56-58 Tavajärvi d. 8. Juli (56 i sved)
59-60 Tavajärvi d. 10. Juli vid Nuorunen
61 Tavajärvi d. 11. Juli und. mossa

XML file: 

User login

Languages