n16-112.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

9093-9337 Syväri 14.6.1943 Uslanka. Slaghåv på ängsmarker vid Uslankajoki.
9338-9441 Syväri 7.6.1943 Kuittinen. I gropar på sandmarker på kulturbetonade lokaler ovanom branten vid ån.
9442-9469 Syväri 20.6.1943 Vaaseni. Kulturbetonad sandmark.
9470-9585 Syväri 2.8.1943 Uslanka. Slaghåv på torra ängsmarker vid Syväri och Uslankajoki.
9586-9636 Syväri 3.7.1943 Kuujärvi 1,5 km S. Pitkäjärvi. I gropar på sandmark
9637-9747 Syväri 25.6.1943 Kuujärvi 2,5 km S Pitkäjärvi. Slaghåv på lövängar. Vegetation bl.a: Geranium silvaticum Talictrum [Thalictrum] flavum, Alchemilla, Ranunculus acris, Trollius, Trifolium rubrum, Tr. repens [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages