n16-117.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroja, tekstiä vain oikealla sivulla]

[Jatkoa: “med...”] slamskikt på ytan. Ställvis tät veg.
563-576 Syväri 15.5.1943 Gumbaritsa. Under murkna stockar högre upp på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning.
577-602 Syväri 30.5.1943 Gumbaritsa. (Haapanava) Slaghåv på Ladogas strand o. på Salix
603-660 Syväri 23.[-]27.4.1943 Gumbaritsa. Under Salix acutifolia vid Ladogas strand söder om Piltsusj:s mynning
661-681 Syväri 30.5.1943 Gumbaritsa. (Haapanava) Under stenar o bräden på kulturbetonade lokaler.
682-705 Syväri 30.5.1943 Gumbaritsa. (Haapanava) Stenig strand vid Ladoga ställvis ler-sand ställvis grus
706-712 Syväri 12.5.1943 Gumbaritsa. Bland Sphagna i försumpad granskog 2 km N. om Piltsusj:s mynning

XML file: 

User login

Languages