n16-131.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

*) Fager on luult. jokin Platonoffin komppanian mies. EP.

[ei sivunumeroa]

på torrare lokal med bl.a. Chrysanthemum leucanthemum o. Chamaenerium.
4266-4288 Syväri 1.-9.7.1943 Uslanka, olika lokaler (leg. Fager*)
4289-4312 Syväri 10.7.1943 Kuujärvi, 2 km. söder om Pitkäjärvi, på färska granstammar.
4313-4474 Syväri 20.6.1943 Vaaseni, slaghåv på ängsmarker vid V. by.
4475-4527 Syväri 26.7.1943 Uslanka, Uslankajokis mynning, på steniga stränder.
4528-4583 Syväri 9.8.1943 Uslanka. Med vattenhåv i tät Carex- och Scirpus-kärr samt slaghåv på ängar vid Syväris strand.
4584-4700 Syväri 8.6.1943 Mäkriänjärvi, med slaghåv på ängsmark.

XML file: 

User login

Languages