n16-133.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

4904-4927 Syväri 9.7.1943 Kuujärvi, lövängar vid sydändan av Pitkäjärvi (Chrysochloa på Centaurea phrygia).
4928-4981 Syväri 25.-30.7.1943 Uslanka. På olika slags vegetation.
4982-5070 Syväri 28.6.1943 Kuujärvi, på ängsmarker 3 km S Pitkäjärvi. Chrysochloa mest på Cent. phrygia, dessutom på Thalictrum, Ranunculus acer, Carex mm.
5071-5101 Syväri 10.6.1943 Kuujärvi, 1.5 km söder om Pitkäjärvi. Slaghåv på ljunghed med fläckar av gräsvegetation.
5102-5160 Syväri 29.7.1943 Uslanka, slaghåv i kvälssol på sandmarker (? strandmarker, epäselvä muistiinp.) (delvis sanka, tät veget.) vid Syväri!

XML file: 

User login

Languages